Velkommen til Vipindi

Jeg tilbyder en kurser og konsulentydelser i absolut topkvalitet til konkurrencedygtige priser, fordi jeg ikke har de overheads, som mine konkurrenter har.

Jeg har ingen lokaler, ingen medarbejdere og får mine opgaver ved at andre anbefaler mig.

Jeg beskæftiger mig primært med udvikling af teams og ledersparring, herunder effektivisering, mødeledelse, teamudvikling og profilering.


Teamudvikling

Er du ansvarlig for at udvikle dit team i forhold til effektivitet, trivsel og kvalitet kan et skræddersyet forløb til netop din afdeling være en god ide. Her har jeg kompetencen til at gå ind og lave den sparring der skal til for at forløbet bliver værdiskabende for din organisation,

Coaching og ledersparring

Har du som leder eller medarbejder brug for at udvikle din organisation, dit team/afdeling eller dig selv er coaching et virkningsfyldt værktøj, der giver dig klarhed, så du langt hurtigere og med færre ressourcer når dine mål.

Coaching kan være en enkelt session, men vil typisk følges op med en flere opfølgende samtaler.

Coaching og ledersparring

JTI-profiler og teamkompas

Værktøjerne er funderet i Jungs teorier og giver deltagerne en unik mulighed for at blive klogere på sig selv og samtidig få en forståelse for hinanden. Typisk vil et forløb for et team være bygget op omkring en fælles kursusdag, hvor deltagerne gennem forskellige øvelser bliver introduceret til værktøjerne. Gennem disse øvelser vil man på egen krop opleve de forskelle der er i vores præferencer i forhold til Jungs dimensioner. Forløbet følges op af en personlig tilbagemelding, hvor den enkelte deltager får lejlighed til at komme i dybden med egen profil.