Velkommen til Vipindi

Vipindi tilbyder kurser og konsulentydelser til såvel den offentlige sektor som til private virksomheder. Vi beskæftiger os primært med lederuddannelse, ledersparring og udvikling af organisationer, herunder af teamudvikling,  effektivisering, mødeledelse, profilering og facilitering

 


Teamudvikling

Er du ansvarlig for at udvikle dit team i forhold til effektivitet, trivsel og kvalitet kan et skræddersyet forløb til netop din afdeling være en god ide. Her har vi kompetencen til at gå ind og lave den sparring der skal til for at forløbet bliver værdiskabende for din organisation.

Coaching og ledersparring

Har du som leder eller medarbejder brug for at udvikle din organisation, dit team/afdeling eller dig selv er coaching et virkningsfyldt værktøj, der giver dig klarhed, så du langt hurtigere og med færre ressourcer når dine mål.

Coaching kan være en enkelt session, men vil typisk følges op med en flere opfølgende samtaler.

 

JTI-profiler og teamkompas

Værktøjerne er funderet i Jungs teorier og giver deltagerne en unik mulighed for at blive klogere på sig selv og samtidig få en forståelse for hinanden. Typisk vil et forløb for et team være bygget op omkring en fælles kursusdag, hvor deltagerne gennem forskellige øvelser bliver introduceret til værktøjerne. Gennem disse øvelser vil man på egen krop opleve de forskelle der er i vores præferencer i forhold til Jungs dimensioner. Forløbet følges op af en personlig tilbagemelding, hvor den enkelte deltager får lejlighed til at komme i dybden med egen profil.