fbpx

Vipindi blog

Forstå hinandens udfordringer

Stil dig selv spørgsmålet – ”Var jeg en af dem, der gjorde mødet bedre?” Jo flere deltagere, der er på et møde, jo mindre relevant vil de ofte opleve mødet. Den, der indkalder til et møde, vil gerne have opbakning og ejerskab fra deltagerne og forelægge dem aktuelle...

Evaluering af møder

Tag aldrig modet fra dem, der prøver at lave forbedringer – uanset hvor langsomt det går. Løbende evaluering af møderne er en måde at holde tråd i, hvordan møderne udvikler sig. Evalueringerne er med til at fastholde fokus på løbende forbedringer af møderne. Som alle...

Bedre stemning på møderne

Grupper harmonerer følelser på mindre end to timer, og allerede efter få minutter begynder vi at smitte hinanden med vores humør. Stemning og energi har en afgørende betydning for udbyttet af et møde. Vi påvirker hinanden. og forventninger er ofte selvopfyldende....

Sådan styrer du indbakken

Vil du have en tom indbakke før juleferien? Vidste du at dine to mest effektive arbejdsdage på året er lige før juleferien og lige før sommerferien? Op til en længere ferie synes mange af os nemlig, at det er rart at få ryddet op i tingene og sikret os, at der ikke er...

Anerkendende feedback

Der er altid noget der virker – det er det, vi skal bygge videre på. Anerkendende feedback handler om at få samstemt en tilbagemelding, så modtager bliver anerkendt og samtidig får noget, som er reelt brugbart. Det giver mulighed for at vokse og opnå faglig og...

Alle ved hvad der skal komme ud af mødet

For de fleste møder gælder, at det står rimeligt klart, hvad der skal tales om, men ikke hvad der skal komme ud af mødet. På de fleste møder er der en dagsorden, som fortæller hvilke punkter, der skal behandles på mødet. Men de få overskriftsagtige formuleringer i...

Gode referater

En dygtig referent kan redde et dårligt møde. Referatet fra et møde er dokumentationen, som sikrer, at alle ved, hvad de skal gøre, indtil næste møde. Det er ofte op til referenten at bestemme, hvordan referatet skal udarbejdes. Det sker pr. automatik frem for, at der...

Nærvær på møderne

Du bliver aldrig lige så interessant, som en mobiltelefon der ringer. Der findes ikke noget mere trættende en møder, hvor du føler, du spilder tiden, og ofte hænger det sammen med nærværet. Bruger deltagerne tiden koncentreret på mødet, eller har alle gang i alt mulig...

Start møderne til den aftalte tid

Der er kun én måde at få møder til at begynde til den aftalte tid – det er ved at begynde til tiden. Bliver det normen, at mødestart som udgangspunkt er forsinket, vil det nemt skabe en kultur, hvor alle kommer dryssende. Ved faste møder kan man godt forvente og...

Træf gode beslutninger

En beslutning har den fordel, at den kan laves om. En beslutning er bevægelse og dynamik, mens en manglende beslutning er stilstand. Møder, hvor beslutningerne ikke kan træffes eller bliver diffuse, opleves som frustrerende og ineffektive. Grundlæggende kan...

Vipindi ApS
Vejlsøvej 51, bygn. F
8600 Silkeborg
Tlf.: 4029 5813
Mail: vipindi@vipindi.dk