Vi optimerer processer og relationer.

Gode møder

Alle er vilde med gode møder, hvor man får noget udrettet. Ingen kan li’ dårlige møder, de kan være dræbende kedsommelige og er spild af (alles) tid.
Det er ikke svært at forbedre jeres møder, små ting kan gøre en forskel.

Projektledelse

Vi hjælper i forbindelse med implementeringen, som en aktiv partner i udarbejdelsen af projektet eller som effektiv projektleder. Vi arbejder med dit projekt, både langsigtet og ”her-og-nu”, hvadenten det drejer sig om fortløbende eller tidsbegrænsede opgaver inden for projektledelse, certificeringer eller processoptimering.

GDPR – Persondataforordning

Vi hjælper jer med at gennemsøge alle jeres processer for personhenførbare data og hjælper med udarbejdelsen af dokumentation for at I kan leve op til kravene i persondataforordningen.
Vi tager udgangspunkt i hvordan I allerede arbejder i virksomheden og får i stort omfang implementeret processerne.

JTI profiler

En JTI profilering giver deltagerne en unik mulighed for at blive klogere på sig selv og samtidig få en forståelse for hinanden. Forløbet følges op af en personlig tilbagemelding, hvor den enkelte deltager får lejlighed til at komme i dybden med egen profil.

Teamudvikling

Er du ansvarlig for at udvikle dit team i forhold til effektivitet, trivsel og kvalitet kan et skræddersyet forløb til netop din afdeling være en god ide. Her har vi kompetencen til at gå ind og lave den sparring der skal til for at forløbet bliver værdiskabende for din organisation.

Ledersparring/Coaching

Har du som leder eller medarbejder brug for at udvikle din organisation, dit team/afdeling eller dig selv er coaching et virkningsfyldt værktøj, der giver dig klarhed, så du langt hurtigere og med færre ressourcer når dine mål.

Coaching kan være en enkelt session, men vil typisk følges op med en flere opfølgende samtaler.

Aktuelle kurser og workshops

Torsdag
07.11.19

GDPR for freelancere - en workshop hvor du får styr på GDPR i DIN virksomhed

Tirsdag
12.11.19

Lexoforms erfa-gruppe og workshop. Bliv præsenteret for de nyeste funktioner i Lexoforms og bliv en del af et stærkt netværk.

Tirsdag
03.12.19

GDPR for freelancere - en workshop hvor du får styr på GDPR i DIN virksomhed

Onsdag
15.01.20

GDPR for freelancere - en workshop hvor du får styr på GDPR i DIN virksomhed

Onsdag
12.02.20

Lexoforms erfa-gruppe og workshop. Bliv præsenteret for de nyeste funktioner i Lexoforms og bliv en del af et stærkt netværk.

Torsdag
14.05.20

Lexoforms erfa-gruppe og workshop. Bliv præsenteret for de nyeste funktioner i Lexoforms og bliv en del af et stærkt netværk.

Der findes to grundlæggende problemer her i livet:

“Ikke at vide, hvad man vil”

“At vide, hvad man vil, men ikke vide, hvordan man kommer derhen”

Steven Snyder