Konsulentydelser

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed er kontrol over information, ofte i form af it-sikkerhed med fokus på at passe på virksomhedens aktiver, overholdelse GDPR for at sikre at de persondata virksomheden er ansvarlig for bliver behandlet sikkert og overholdelse af gældende standarder.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling kan være alt fra strategiudvikling, konkrete udviklingsforløb for ledere og medarbejdere til implementering af nye forretningsgange, procedurer og nye kompetencer.

Fælles er at organisationsudviklingen skal styrke organisationen så den kan varetage kerneopgaven.

Ydelser indenfor informationssikkerhed

GDPR -få det gjort

Vi hjælper jer med at gennemsøge alle jeres processer for personhenførbare data og hjælper jer med udarbejdelsen af dokumentation for at I kan leve op til kravene i persondataforordningen.

> Læs mere

Ekstern DPO - GDPR konsulent

Vi tilbyder at være ekstern DPO i tilfælde, hvor en virksomhed, organisation eller myndighed ikke udnævner en ansat.

> Læs mere

Tilsyn med dine databehandler

Vi tilbyder at udføre tilsynet for jer, til en fast pris pr. tilsyn. Med i tilsynet er også indhentning af dokumentation og intern dokumentation i den dataansvarliges systemer.

> Læs mere

Lexoforms rådgiver

Vi er erfarne rådgivere på Lexoforms platformen siden oktober 2018.
Vi hjælper med korrekt opsætning af systemet og afklaring af GDPR-relaterede spørgsmål i processen.

> Læs mere

Ydelser indenfor organisationsudvikling

Gode møder

Alle er vilde med gode møder, hvor man får noget udrettet. Ingen kan li’ dårlige møder, de kan være dræbende kedsommelige og er spild af (alles) tid. Det er ikke svært at forbedre jeres møder, små ting kan gøre en forskel.

> Læs mere

JTI Profil

En JTI profilering giver deltagerne en unik mulighed for at blive klogere på sig selv og samtidig få en forståelse for hinanden. Forløbet følges op af en personlig tilbagemelding, hvor den enkelte deltager får lejlighed til at komme i dybden med egen profil.

> Læs mere

Teamudvikling

Teamudvikling handler om at skabe bedre resultater sammen, at få nye færdigheder og opstille klare mål for teamet.

> Læs mere

Ledersparring

I en travl hverdag med mange ledelsesmæssige udfordringer kan en udenforstående sparringspartner se med nye øjne på din hverdag

> Læs mere

Teamudvikling med JTI

Styrk samarbejdet i jeres organisation gennem en øget  indsigt i egne styrker og en øget forståelse for de forskelligheder I har.

> Læs mere

Interim projektleder

Vi hjælper med projektstyring, sikrer fremdriften og hjælper med implementering og forankring i organisationen.

> Læs mere