fbpx

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling kan være alt fra strategiudvikling, konkrete udviklingsforløb for ledere og medarbejdere til implementering af nye forretningsgange, procedurer og nye kompetencer.

Fælles er at organisationsudviklingen skal styrke organisationen så den kan varetage kerneopgaven.

 

Ydelser indenfor organisationsudvikling:

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed er kontrol over information, ofte i form af it-sikkerhed med fokus på at passe på virksomhedens aktiver, overholdelse GDPR for at sikre at de persondata virksomheden er ansvarlig for bliver behandlet sikker og overholdelse af gældende standarder.
Det kan også betegnes som virksomhedens evne til at overholde compliance på forskellige område. Det vil sige efterleve krav til it-sikkerhed jf. gældende lovkrav eller godkendte standarder.

Informationssikkerhed er ikke et produkt, men en proces til at styre og have kontrol over data i form af at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed.
Det er fundamentet for overholdelse af it-sikkerhedspolitikker, GDPR og for at overholde compliance og sikker gennemførelse af it-revisioner med tilhørende erklæringer.

Informationssikkerhed er en 360 graders proces, en proces vi har erfaringen til at afdække og kompetencerne til at sikre implementeringen af.

 

Ydelser indenfor informationssikkerhed: