TESTIMONIAL

College360 – Strategi, Teamudvikling, JTI-profiler og ledersparring

Dybt kendskab giver stor tillid

”På College360 har vores udfordring været, at vi efter en fusion stod i en situation, hvor chefgruppe, ledergruppe(r) og forskellige teams skulle lære at arbejde sammen på nye måder. Forskellige forretningsgange og kulturer var de store benspænd for os. Som organisation stod vi samtidig i en økonomisk, presset situation, som resulterede i afskedigelser af flere omgange. Oveni alle tilpasningerne skulle der dribles med store udviklingsprojekter og etableres et nyt, strategisk grundlag.”

College360 er en skole i Silkeborg, som tilbyder erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser og efteruddannelser for både unge og voksne. College360 blev oprettet som en fusion af Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg. Organisationen havde brug for hjælp til tilrettelæggelse af processer, så interessenterne følte sig involveret, struktur på møderne og fokus på klare aftaler, konkrete mål og opfølgning. Der blev desuden efterlyst større forståelse for hinandens positioner og klare aftaler om, hvordan man arbejder sammen. Ikke mindst var der behov for nye kompetencer inden for såvel ledelse som kommunikation og projektledelse.

”Med Jan fra Vipindi ved roret oplever vi som ledelse at kunne gå helhjertet ind i processerne, idet ingen af os har rollen som mødeleder. I stedet kan vi koncentrere os om indholdet i drøftelserne. Jans gøren og væren skaber en høj grad af tillid til, at vi kommer godt igennem processerne og når i mål – også når tingene kan blive svære eller overblikket mistes undervejs. Vi lykkes med at italesætte uenigheder og finde levedygtige kompromiser, og helt afgørende går vi altid fra møderne med klare aftaler om, hvad næste skridt er og hvem, der gør hvad.”

College360 har gennem flere år arbejdet tæt sammen med Jan Borregaard. Jan har kendskab til branchen, organisationen, dens historie og kultur. Den viden gør, at han ubesværet sætter sig ind i problemstillinger og opgaveoverdragelser.

”Jan er en dygtig og behagelig mødeleder, som hurtigt skaber et tillidsfyldt rum. Hans evne til at mærke sit publikum og omstille sig fra det planlagte til at afvige fra programmet og behandle det, som virkelig fylder og er vigtigt at få afklaret, har været ekstremt vigtigt i vores samarbejde. Vi har aldrig følt, at Jan trækker en standardvare ned fra hylden; alt er tilpasset til at give mening for os. Hans faglige viden gør, at vores ledergruppe skaber udvikling hver gang, vi er samlet.”

”Vi har gennem årene anbefalet Vipindi og Jan til andre, der skal arbejde med strategiprocesser, teamsamarbejde, ledersparring, leanprocesser, personprofiler og samarbejde, projektmodeller og værktøjer foruden projektledelse. Vi oplever Jan som en fremragende strategisk sparringspartner og glæder os hver eneste gang over samarbejdet!”

Mette Djaba, Udviklingschef
College360