Vipindi blog

EU-US Data Protection Framework

EU-US Data Protection Framework (EU-US DPF) er en aftale, der blev godkendt af EU-Kommissionen den 10. juli 2023 for at tackle usikkerheden om overførslen af persondata til USA. En af de store fordele ved EU-US DPF er, at man kun at henvise til EU-US DPF som grundlag for overførslen.

læs mere

Sikring af personoplysninger ved kryptering

Krypter din harddisk og beskyt personoplysningerne Det er kendt stof for alle der beskæftiger sig professionelt med it-sikkerhed, at det er trivielt (meget let) at tilgå data der er gemt på computeren, hvis harddisken ikke er krypteret. Det er ikke nok at beskytte...

læs mere

Privat leverandør til det offentlige

Databehandler - dataansvarlig - eller begge dele? Hvis en privat virksomhed leverer ydelser til/for det offentlige, der indebærer behandling af personoplysninger er det vigtigt at få afklaret om den private leverandør agerer som databehandler for den offentlige...

læs mere

Opret kunder i Lexoforms

For at udsende databehandleraftaler til dine kunder (dataansvarlige) hvor du virker som databehandler, skal du først have oprettet kunderne. Du skal bruge Virksomhedens navn, underskriverens navn, titel, email-adresse og mobilnummer. Det er nødvendigt det er en mobil...

læs mere

Digitale møder

Digitale møder er et smart redskab, da det virtuelle rum åbner op for en lang række muligheder ift. det kommunikative aspekt. Derudover er der også andre åbenlyse fordele såsom, at man sparer tid og ressourcer, da man kan sidde på lang afstand og afholde et møde. Mere...

læs mere

Korrekt implementering af cookie-samtykke

Med afgørelsen i DMI-sagen og udarbejdelsen af en ny vejledning slår Datatilsynet fast, at indsamling af data via cookies ofte vil udgøre personoplysninger. Når der er tale om personoplysninger, skal databeskyttelsesreglerne overholdes, så fremover skal håndteringen...

læs mere

Klar afslutning på møderne

Et møde med en sjusket afslutning er som at følge med i en tv-serie uden at se sidste afsnit Mange møder slutter med, at deltagerne styrter ud ad døren, når mødet er slut eller før det er slut. Vær opmærksom på at der er tid til at ridse beslutninger og...

læs mere

Tilpas mødeformen

Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle, vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege. De sanseindtryk, vi bliver udsat for, er med til at give vores tanker retning. Hvis vi ønsker at se verden fra et nyt perspektiv, er det en god ide at iscenesætte...

læs mere

God forberedelse

Er mødet nødvendigt? God forberedelse = godt møde. Nøglen til indlevende møder ligger i forberedelsen – et godt forberedt møde øger sandsynligheden for, at mødet bliver en succes, fordi du i forberedelse bevidst og struktureret tager stilling til output, indhold og...

læs mere

Tempoet på mødet

En opgave tager den tid, der er til rådighed til dens udførelse. Hvis et møde går for langsomt, vil deltagerne melde sig ud af mødet og føle, at de spilder tiden. Går det for hurtigt, vil deltagerne have en oplevelse af, at vigtige emner og beslutninger bliver truffet...

læs mere

Sparring på møderne

I modsætning til lagkage får du ikke mindre men mere, hvis du deler viden med andre. Et af de vigtigste formål på mange møder er at dele og skabe viden. Der er brug for at dele erfaringer og faglig viden med kolleger. En af udfordringerne med viden er, at det ikke...

læs mere

Skab værdi for “kunderne” på møderne

Vi vil gøre det, vi er gode til og gøre det endnu bedre og mere. Vores eksistensberettigelse er, at vi løser vores kerneopgave til gavn for vores kunder. Derfor bør effekten af møderne også kunne mærkes og ses af kunderne uanset om vores kerneydelse er for borgere i...

læs mere

Proaktiv tilgang til møder

Vi har friheden til at vælge, og i sidste ende er vi ansvarlige for vores valg. Proaktive tilgang til møder er, hvor vi er bevidste om vores frihed til at vælge vores reaktion på de påvirkninger, vi bliver udsat for. Fokuser energien derhen, hvor I har indflydelse....

læs mere

Involvering af mødedeltagerne

Mening oplever man, når man træder i relation med andre mennesker og yder sit bidrag til, at helheden fungerer.  Det er hensigtsmæssigt at bruge mødedeltagernes kompetencer, idéer og input, når de bruger tid på mødet. Det burde være logik for perlehøns, men det er...

læs mere

Håndtering af forskelligheder på vores møder

Der ikke noget så irriterende som 2 mennesker, der taler sammen, mens du prøver at afbryde. Hvis deltagerne kender og respekterer hinanden, kan det højne kvaliteten af møderne. Nogen taler altid i detaljer og facts, andre i billeder og muligheder. Nogen er optaget af...

læs mere

Hold jer til dagsordenen

Mennesker kan ikke multitaske – og de fleste skal bruge meget mental energi på at skifte mellem to emner Det er en kunst at holde sig til dagsordenen under et møde. Følelser, interesser, engagement og kæpheste kan nemt spille ind, så indholdet på mødet flytter sig fra...

læs mere

Gør møderne kortere

Livet er for kort til lange møder. Gode møder er effektive. Den nemmeste måde at høste gevinster på, er at kigge på mødets længde. Skaber mødet værdi i forhold til den tid, der bruges på det?  Kan vi gøre møderne kortere og alligevel nå det, vi gerne vil? Det handler...

læs mere

God energi på mødet

Der findes møder, som ikke bliver kritiseret, fordi man ikke kan gabe og kritisere på samme tid. Vores møder påvirkes af den energi, vi kommer med til mødet. Er stemningen i top, eller møder vi op som om, vi skulle til at rydde op i kælderen på en dag, vi skulle til...

læs mere

Bedre facilitering af møder

Facilitering er kunsten at gøre det let for en forsamlet gruppe at udrette det, de ønsker. Facilitering handler om mødeprocessen og kommer af latin facilis: ”gørbart” eller ”let at gøre”. Det handler om at involvere mødedeltagerne og fokusere på at gøre det let for...

læs mere

Følg op på mødets beslutninger

Det der sker mellem møderne, er det vigtigste for gode møder. Der er en tommelfingerregel, som siger: ”Hver gang der bruges en 1 time på at forberede, klargøre og formidle en beslutning, så skal der bruges 4 timer på at implementere den (følge op)”.  Så husk tiden til...

læs mere

Færre møder

Ledere bruger op til 80 pct. af deres tid på møder. Vi vælger ofte at mødes, når vi har brug for ”noget” fra hinanden. Det kan f.eks. være information, beslutninger, viden eller nye ideer. Overvej om det rigtige valg er et møde – kunne det ”noget”, der er brug for,...

læs mere

Forstå hinandens udfordringer

Stil dig selv spørgsmålet – ”Var jeg en af dem, der gjorde mødet bedre?” Jo flere deltagere, der er på et møde, jo mindre relevant vil de ofte opleve mødet. Den, der indkalder til et møde, vil gerne have opbakning og ejerskab fra deltagerne og forelægge dem aktuelle...

læs mere

Evaluering af møder

Tag aldrig modet fra dem, der prøver at lave forbedringer – uanset hvor langsomt det går. Løbende evaluering af møderne er en måde at holde tråd i, hvordan møderne udvikler sig. Evalueringerne er med til at fastholde fokus på løbende forbedringer af møderne. Som alle...

læs mere

Bedre stemning på møderne

Grupper harmonerer følelser på mindre end to timer, og allerede efter få minutter begynder vi at smitte hinanden med vores humør. Stemning og energi har en afgørende betydning for udbyttet af et møde. Vi påvirker hinanden. og forventninger er ofte selvopfyldende....

læs mere

Sådan styrer du indbakken

Vil du have en tom indbakke før juleferien? Vidste du at dine to mest effektive arbejdsdage på året er lige før juleferien og lige før sommerferien? Op til en længere ferie synes mange af os nemlig, at det er rart at få ryddet op i tingene og sikret os, at der ikke er...

læs mere

Anerkendende feedback

Der er altid noget der virker – det er det, vi skal bygge videre på. Anerkendende feedback handler om at få samstemt en tilbagemelding, så modtager bliver anerkendt og samtidig får noget, som er reelt brugbart. Det giver mulighed for at vokse og opnå faglig og...

læs mere

Alle ved hvad der skal komme ud af mødet

For de fleste møder gælder, at det står rimeligt klart, hvad der skal tales om, men ikke hvad der skal komme ud af mødet. På de fleste møder er der en dagsorden, som fortæller hvilke punkter, der skal behandles på mødet. Men de få overskriftsagtige formuleringer i...

læs mere

Gode referater

En dygtig referent kan redde et dårligt møde. Referatet fra et møde er dokumentationen, som sikrer, at alle ved, hvad de skal gøre, indtil næste møde. Det er ofte op til referenten at bestemme, hvordan referatet skal udarbejdes. Det sker pr. automatik frem for, at der...

læs mere

Nærvær på møderne

Du bliver aldrig lige så interessant, som en mobiltelefon der ringer. Der findes ikke noget mere trættende en møder, hvor du føler, du spilder tiden, og ofte hænger det sammen med nærværet. Bruger deltagerne tiden koncentreret på mødet, eller har alle gang i alt mulig...

læs mere

Start møderne til den aftalte tid

Der er kun én måde at få møder til at begynde til den aftalte tid – det er ved at begynde til tiden. Bliver det normen, at mødestart som udgangspunkt er forsinket, vil det nemt skabe en kultur, hvor alle kommer dryssende. Ved faste møder kan man godt forvente og...

læs mere

Træf gode beslutninger

En beslutning har den fordel, at den kan laves om. En beslutning er bevægelse og dynamik, mens en manglende beslutning er stilstand. Møder, hvor beslutningerne ikke kan træffes eller bliver diffuse, opleves som frustrerende og ineffektive. Grundlæggende kan...

læs mere

Dataansvarlig eller databehandler?

Som med så meget andet så er det egentlig let - når man ved det. Kort sagt: Du er dataansvarlig, hvis du er den, der bestemmer, hvorfor du behandler personoplysninger OG du er databehandler, hvis du udelukkende behandler personoplysningerne efter instruks fra en...

læs mere

Husk en klar dagsorden

En god dagsorden består af mere end et stikord og et tidspunkt for, hvornår mødet starter og slutter! En dagsorden tjener flere formål. Den skal være informativ, motivere til deltagelse, skabe fælles forventninger til mødet og give deltagerne en reel chance for at...

læs mere

Godkendelse af databehandleraftale i Lexoforms

Godkend databehandleraftalen i Lexoforms Hvis din databehandler udsender databehandleraftaler gennem Lexoforms eller hvis du er databehandler og modtager en aftale fra en dataansvarlig, så har vi gjort det lidt lettere for dig at finde vej gennem forløbet i...

læs mere

Basisopsætning af Lexoforms

Basisopsætning af Lexoforms Når du skal i gang med at bruge Lexoforms til at få styr på dine GDPR processer, så er det en rigtig god ide at starte med at indføre basisoplysningerne, dem bruger Lexoform nemlig til at udfylde dine dokumenter med de korrekte oplysninger....

læs mere

Skærpede krav til email-kryptering

Skærpede krav til email-kryptering Datatilsynet skærper kravene til email-kryptering i den private sektor pr. 1. januar 2019, så fortrolige og følsomme oplysninger kun må sendes i krypteret form. Det har været et krav til offentlige myndigheder (og en anbefaling til...

læs mere

IT-sikkerhed er ikke et produkt

IT-sikkerhed er ikke et produkt Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed er, at I ikke kan købe et bestemt produkt, der gør virksomheden fuldstændig sikker. Den gode nyhed er derimod, at I selv kan fastsætte, i hvilket omfang data og systemer skal...

læs mere

Skal du besøge os?

Sådan finder du os når vi skal holde møde hos os. Erhvervsparken Ferskvandscentret er et inspirerende miljø med en dejlig blanding af virksomheder, fra iværksættere der lige er startet til store veletablerede virksomheder og endda offentlige myndigheder der har til...

læs mere

Skal vi tage en snak?

Når du kontakter os via formularen skal du vide at vi behandler dine personoplysninger. Det gør vi for at kunne svare på din henvendelse og håndtere din anmodning.

Derudover skal du vide at vi sletter oplysningerne når vi ikke længere har behov for dem, eller er forpligtet til at opbevare dem jf. lovgivningen.

Læs mere i vores Persondatapolitik.