TESTIMONIAL

FGUskolen – Strategiudvikling og implementering

Ro, tillid og tryghed

”FGU er en ny type ungdomsuddannelse, der er resultatet af en fusion mellem 7 forskellige skoler. I den forbindelse har det været vigtigt for os at finde en samarbejdspartner, som kunne være med til at understøtte sammenlægningen af de forskellige kulturer.”

FGU blev etableret i 2019 og tilbyder et samlet uddannelsestilbud som forberedelse til erhvervsuddannelserne. Samarbejdet med Vipindi blev påbegyndt i 2019, hvor Jan Borregaard fra starten tog fat i arbejdet med kultursammenlægningen samt dét at skabe så gode teams som muligt i den nye konstellation.

”Et naturligt næste skridt efter sammenlægningen var strategiarbejdet med udarbejdelse af vision, mission og værdier. Der var Jan det oplagte valg som samarbejdspartner, idet han jo var i besiddelse af et grundigt kendskab til organisationens kulturer. Strategien blev vedtaget i 2020, hvorefter Jan i 2021 arbejdede videre med forankring af strategien bredt ud i organisationen.”

Jan er valgt til samarbejdet med FGU ud fra et tidligere samarbejde:

”Jan besidder en systemisk, anerkendende tænkning, der matchede mit ønske om måden at drive en arbejdsplads på. Han har en dybt professionel tilgang til emnet og de mennesker, processen involverer. Han gør dét, han siger, og et ord er altid et ord med Jan.”

”En af Jans særlige kompetencer er, at han er god til at læse et rum og kommer med en ro og en approach, der skaber tillid og giver folk en god oplevelse i samarbejdet med ham. Et eksempel er arbejdet med personprofiler, hvor det for nogle mennesker kan være sårbart at få kortlagt deres personlige profil på en – måske for dem – ny og ukendt måde. Der er Jan god til at skabe et fortroligt forum, hvor alle kan føle sig trygge, lige som at han er god til at give andre mennesker blik for, hvorfor og hvordan forskelligheder kan udmønte sig i dagligdagen.”

Jan er fortsat en del af hverdagen i FGU. Alle nye medarbejdere får udarbejdet en personprofil, som sættes i sammenhæng med den øvrige organisation for at skabe bred forståelse for hinandens gøren og laden. Samtidig er Jan en vedvarende del af FGU’s strategiimplementering:

”En strategi må aldrig reduceres til varm luft i ringbind. Den skal ud at leve! Og vil du være sikker på, at strategien lever, skal der være nogen, som faciliterer og understøtter den. Hos os arbejder Jan både med chefgrupperne og tager del i medarbejderdrevne projekter. Uanset hvilket niveau han bevæger sig på, er han yderst kompetent. Han er driftssikker både på strategisk, taktisk og operationelt plan, og derfor anbefaler jeg Jan bredt ud til andre, der også hylder en anerkendende tilgang”!

Charlotte Tipsmark, Direktør
FGU-HLSS