TESTIMONIAL

Ikast-brande – Facilitering af processer, temadage og undervisning.

Viden på området og variation i processen

”I Ikast-Brande Kommune arbejder vi målrettet på rekruttering med afsæt i vores strategi ’Strategi for rekruttering og den gode arbejdsplads 2020-2023 – kloge hoveder og kloge hænder – gode rammer for udvikling’. Som en del af arbejdet skal vi implementere en kvalitetsaftale omkring vores SOSU-elever og i den forbindelse afholde et 2-dages lederseminar for at skyde hele processen i gang.”

Indsatsen omkring rekruttering er det naturlige fokusområde i Ikast-Brande Kommune som følge af en stigning i antallet af borgere i den ikke-arbejdsaktive alder. Der mangler – og kommer i fremtiden til at mangle endnu flere hænder i form af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Den udfordring har kommunen lagt en plan for at få taget livtag med.

”Vi vidste fra tidligere, at Jan har både stor viden og erfaring på området, så derfor rakte vi ud efter ham. Trods kort varsel, sagde han ja, og sammen fik vi på kort tid lavet et varieret program for lederseminaret, hvor Jan tog os sikkert og kompetent igennem de to dage. Efterfølgende arrangerede vi temadage for vores praktikvejledere omkring implementering af kvalitetsaftalen, og lige nu samarbejder vi med Jan om et uddannelsesforløb for praktikvejlederne. Vigtigt for os er, at vi har fået en rigtig god opstart arbejdet med at implementere kvalitetsaftalen for vores SOSU-elever, og vi har fået planlagt uddannelse for vores praktikvejledere, som vi glæder os til at komme i gang med i samarbejde med Jan.”

Imens samarbejdet kører, er der fortsat behov for input, vejledning og vedvarende ”positive forstyrrelser” fra Jans side. Vejlederne er begyndt selv at efterspørge den interne praktikvejlederuddannelsen og ser den som et væsentligt kvalitetsløft.

”En vigtig årsag til, at samarbejdet kører så godt, er, at Jan altid er lydhør over for vores ønsker. Han er let at samarbejde med og har en masse gode metoder i sin værktøjskasse. Han er god til processer, er en dygtig formidler, som er god til at målrette sit materiale og sin kommunikation til målgruppen. Han er god til at skifte mellem oplæg, gruppearbejde og kreative indslag og får på den måde et 2-dages seminar til at flyve afsted. Allervigtigst betyder Jans viden på området, at eksempler og cases altid er praksisnære og i tråd med den virkelighed, praktikvejlederne står i. Og så er det jo altid et plus, når han på velvalgte tidspunkter lige finder guitaren frem!”

”Processer, temadage, undervisning og sparring. Det er dér, vi ringer til Jan – og også der vi til enhver tid vil anbefale ham til andre.”

Christina Schaumann Nielsen, Udviklingskonsulent
Ikast-Brande Kommune