Anerkendende feedback

Der er altid noget der virker – det er det, vi skal bygge videre på.

Anerkendende feedback handler om at få samstemt en tilbagemelding, så modtager bliver anerkendt og samtidig får noget, som er reelt brugbart. Det giver mulighed for at vokse og opnå faglig og personlig udvikling.

Bevidst brug af feedback på møder kan være en vigtig løftestang for at gøre møderne bedre og samtidig gøre det psykiske arbejdsmiljø bedre.

 

Tips og tricks

  • Aftal, når I er i gang med at give feedback.

 

Når du giver feedback

  • Vær konkret. Konkrete eksempler gør det lettere er det for modtageren at forholde sig til det feedbacken.
  • Vær fremadrettet. Fortæl, hvad modtageren kan gøre næste gang. Giv modtageren noget at arbejde henimod og ikke at se tilbage på. Det kaldes også feedforward.
  • Vær forstående og anerkendende. Vis sympati og interesse for modtageren.
  • Fokusér på adfærd og bliv på egen banehalvdel. Tag afsæt i ”Du sagde/du gjorde…” i stedet for ”du er…”.
  • Brug jeg-form i modsætning til du-form. Tag afsæt i egen oplevelse af situationen som”Jeg blev lidt forvirret” i stedet for ”Du gør mig forvirret”.

 

Når du modtager feedback

  • Husk at feedback er en mulighed for at åbne for nye erkendelser og handlemuligheder. Tænk feedback som en udviklingsmulighed.
  • Lyt åbent til, hvad der bliver sagt. Det er ikke nødvendigt for dig som modtager at forklare noget. Du bestemmer selv, hvor meget af feedbacken du kan og vil bruge.
  • Spørg ind så du er sikker på, hvad der menes.
  • Anerkend kritik, også selvom du ikke er helt enig.