Bedre facilitering af møder

Facilitering er kunsten at gøre det let for en forsamlet gruppe at udrette det, de ønsker.

Facilitering handler om mødeprocessen og kommer af latin facilis: ”gørbart” eller ”let at gøre”. Det handler om at involvere mødedeltagerne og fokusere på at gøre det let for dem at opnå de resultater, de ønsker.

Facilitering af møder er et komplekst område, som blandt andet handler om at sikre:

 • At formålet med mødet er klart for alle.
 • At tiden anvendes effektivt.
 • At tiden anvendes til de vigtigste emner.
 • At mødedeltagernes viden bringes i spil.
 • At deltagerne får ejerskab for møderesultatet og derigennem sikrer handling og implementering.
 • At resultatet af mødet dokumenteres og ikke fortaber sig i det uvisse.
 • At finde en form, som er involverende for deltagerne.

Tips og tricks

 • Inviter en ekstern facilitator til møderne. Hvis alle mødedeltagere har interesse i indholdet på et møde, så overvej at få en anden til at facilitere mødet.
 • Uddan en eller flere facilitatorer, som kan varetage faciliteringen af større/vigtige møder. Facilitering er et håndværk, hvor en lang række metoder og teknikker kan sættes i spil.
 • Nedton egne synspunkter og ideer og sørg for, at alle mødedeltagere føler sig set, hørt og forstået.
 • Lav variation i møderne, så der skabes energi og flow frem mod de ønskede mål.
 • Gør resultater synlige, så alle bevarer overblikket undervejs.
 • Støt deltagerne i at emnerne bliver undersøgt fordomsfrit og kvalificeret.
 • Lav en icebreaker, så mødet bliver åbnet med stil.
 • Saml op og luk mødet med stil.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.