Evaluering af møder

Tag aldrig modet fra dem, der prøver at lave forbedringer – uanset hvor langsomt det går.

Løbende evaluering af møderne er en måde at holde tråd i, hvordan møderne udvikler sig.

Evalueringerne er med til at fastholde fokus på løbende forbedringer af møderne.

Som alle andre ting, har møder det med at udvikle sig helt uden, vi synes, vi gør noget. Der opstår en mødekultur, som får sit eget liv, hvis ikke de styres. Og det gøres bedst ved at evaluere, om vi er tilfredse med tingenes tilstand.

 

Tips og tricks

  • Sæt tid af på mødet til evaluering.
  • Undlad at invitere til kritiske bemærkninger, hvis der kun er få minutter tilbage af et møde. Kritik sætter følelser i gang, og der skal være tid til at behandle dem.
  • Tænk over, hvordan I evaluerer og giver feedback – husk de 3 K’er (kærlig, konstruktiv og konkret).
  • Sørg for, at resultaterne af evalueringerne faktisk bliver omsat til de ønskede forandringer, ellers mister evalueringen sin troværdighed og relevans.
  • Invitér en udefrakommende til at give feedback på jeres møder.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.