Forstå hinandens udfordringer

Stil dig selv spørgsmålet – ”Var jeg en af dem, der gjorde mødet bedre?”

Jo flere deltagere, der er på et møde, jo mindre relevant vil de ofte opleve mødet. Den, der indkalder til et møde, vil gerne have opbakning og ejerskab fra deltagerne og forelægge dem aktuelle sager, som de skal involvere sig i.

Men vi er forskellige. Ledere, der går til mange møder, vil ofte foretrække korte og effektive møder, så de nå deres arbejde. Det kan også gælde medarbejdere, men her kan involverende processer være afgørende for, at medarbejderne føler sig set, hørt og forstået og dermed anerkendt. Vær bevist om deltagernes forventninger ift. involvering.

Vi møder op, når vi bliver indkaldt til et møde. Det føler vi os forpligtet til. Overvej hvad det ville betyde, hvis deltagerne ikke havde mødepligt, men kun skulle deltage på frivillig basis. Så kan den enkelte deltager selv vurdere, om mødet giver værdi, svarerende til den tid, mødet tager. Ville mødelokalet så være helt tomt? Det vil bestemt udfordre den, der indkalder, til at være interessant.

Forståelser for hinandens udfordringer handler også om, at vi får taget det vigtige op. Vær ikke konfliktsky, men tag tingene op på en konstruktiv måde, uden at deltagerne føler sig nedgjort.

Tips og tricks

  • Hvis tid er jeres udfordring, så overvej færre og kortere møder.
  • Overvej hvem, der er nødvendige deltagere, og hvem, der kan deltage på frivillig basis. Tænk over, om du ville komme til dit eget møde, hvis det var frivilligt?
  • Gør indskærpelser konstruktive. Hvis noget ikke bliver gjort, så spørg ind til, hvad det er, der gør det svært at nå?
    Bed deltagerne komme med gode eksempler på, hvordan det kan løses. Spørg efter tips til bedre praksis. Hvordan kan opgaven gøres let og anerkend dem, der lykkes.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.