Håndtering af forskelligheder på vores møder

Der ikke noget så irriterende som 2 mennesker, der taler sammen, mens du prøver at afbryde.

Hvis deltagerne kender og respekterer hinanden, kan det højne kvaliteten af møderne.

Nogen taler altid i detaljer og facts, andre i billeder og muligheder. Nogen er optaget af proces og relationer, mens andre taler om deadlines og resultater.

Der er typer, som brainstormer ved enhver lejlighed og deler alle mellemresultater med deres omgivelser og andre, der har brug for at tænke sig om, før de udtaler sig om noget som helst.

Tips og tricks

 • Respekter og anerkend jeres forskelligheder og udnyt dem til at få alle perspektiver med.
 • Sørg for at alle kommer på banen. Bed om alles bidrag.
 • Brems de meget talende, hvis de ikke bidrager med noget nyt eller værdiskabende for mødet.
 • Er der udfordringer med kommunikationen på møderne, så tag det op og få deltagerne til at melde ud, hvordan de oplever kommunikationen.
 • Prøv at opdele de forskellige elementer i en gennemgang af et punkt.
  Præsentation, Punktets ejer præsenterer punktet
  Åbning, Alle giver deres mening til kende på skift
  Dialog, Alle kommenterer på de indlæg, der kom under åbningen
  Konklusion, Mødelederen konkluderer.

  Tilføj eventuelt Kobling efter Dialog, hvor deltagerne skal ”koble” sig på indlægget og bygge videre på det der allerede er sagt.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.