Hold jer til dagsordenen

Mennesker kan ikke multitaske – og de fleste skal bruge meget mental energi på at skifte mellem to emner

Det er en kunst at holde sig til dagsordenen under et møde. Følelser, interesser, engagement og kæpheste kan nemt spille ind, så indholdet på mødet flytter sig fra den oprindelige dagsorden.

Dagsordenen er planen for, hvad der skal ske på mødet, men møder er også læring og følger de samme spilleregler, som gælder i andre sammenhænge. Hvis det viser sig, at dagsordenen ikke længere er aktuel, så husk, den er din tjener ikke din herre. Det giver ikke mening at bruge tid på punkter, som ingen synes giver værdi eller mening.

Tips og tricks

  • Vurdér, om de emner, der er på dagsordenen, giver udfordringer og håndtér dem på forhånd. Spørg vigtige interessenter om deres holdninger til emnet inden mødet.
  • Overvej, hvordan de enkelte emner på dagsordenen skal behandles, så der er fremdrift og bevægelse på mødet.
  • Få accept af dagsordenen og hvad, der skal og kan nås på mødet.
  • Uddeleger ansvaret for mødet på flere hænder. Bed deltagerne tage en rolle som tidsstyrer, skriver eller ”Guardian Angel”, der holder formålet for øje.
  • Oplist evt. møderegler i starten af mødet sammen med deltagerne.
  • Tag initiativ til strukturering og konklusioner undervejs, så de enkelte dagsordenpunkter bliver lukket.
  • Opsummér løbende. Brug gerne flipover eller anden måde at gøre opsummeringen synlig. Det giver overblik og bevægelse i mødet, når alle ved hvor langt, I er nået.
  • Lav en parkeringsplads til emner, der er væsentlige, men blokerer for mødets fremdrift. Det kan gøres helt simpelt ved at tegne et P-skilt på tavlen eller flipoveren inden mødestart.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.