Persondataforordningen – helt nede på jorden

Er du træt af at blive informeret om HVAD du skal huske at få lavet i forbindelse med EU’s nye persondataforordning? (GDPR) – Når det du ønsker er hjælp til at få udført opgaverne?

Vi hjælper jer med at gennemsøge alle jeres processer for personhenførbare data og hjælper jer med udarbejdelsen af dokumentation for at I kan leve op til kravene i persondataforordningen.
Vi tager udgangspunkt i hvordan I allerede arbejder i virksomheden og får i stort omfang implementeret processerne i jeres eksisterende forretningsgange.

 

Hvad er det så vi laver med, og for, dig?

  • Kortlægning af systemer/arkiver og persondata
  • Opdeling af datatyper – almindelige og personfølsomme
  • Risikovurdering og analyse
  • Udarbejdelse af den lovpligtige interne fortegnelse
  • Overblik over databehandlere og databehandleraftaler
  • Politikker og relevante tekster
  • Oplæg til sikkerhedspolitik – og evt. handleplan til it-leverandør
Kort sagt, når vi er færdige, står din virksomhed med den nødvendige dokumentation, der viser hvordan i arbejder med efterlevelse af kravene til beskyttelse af persondata.

GDPR-opgaverne udføres primært af Brian Reinhold Jensen.
Brian har arbejdet med persondataforordningen siden slutningen af 2015 og gennemført kurser i emnet siden juni 2016 – krydret med 18 års erfaring i arbejdet med it-sikkerhed.

Skal vi tage en snak?