Husk en klar dagsorden

En god dagsorden består af mere end et stikord og et tidspunkt for, hvornår mødet starter og slutter!

En dagsorden tjener flere formål. Den skal være informativ, motivere til deltagelse, skabe fælles forventninger til mødet og give deltagerne en reel chance for at forberede sig og dermed bidrage aktivt til mødet.

Husk, det kræver tid og forberedelse at lave en god dagsorden.

 • Gør dig klart, hvad formålet med mødet er.
 • Gør dig klart hvilke emner, der skal nås på mødet, og læg dem gerne først eller midt i mødet.
 • Sæt gerne tid på de enkelte punkter og gør sluttidspunktet klart. Det hjælper dig til at styre tiden på mødet og gør ambitionsniveauet klart.
 • Skriv i dagsordenen, hvad formålet er med de enkelte punkter – hvad skal vi konkret udrette? (Er det at generere nye idéer? Få en fælles forståelse? Træffe beslutninger?).
 • Skriv hvad deltagerne forventes at bidrage med og evt. forberede. Pas på med for meget forberedelse – i praksis vil flere af mødedeltagerne komme uforberedte.
 • Udsend dagsordenen i god tid.
 • Gør dagsordenen spændende og indbydende, så deltagerne får lyst til at deltage i mødet.

Hvis du kommer til et møde uden en dagsorden, så brug de første 5-10 minutter af mødet til at planlægge mødet. Det er bedre end at kaste sig ud i det første og bedste emne.

 • Bed deltagerne lave en kort brainstorm på hvilke emner, der kræver opmærksomhed på mødet.
 • Skriv dem op på en tavle eller Flip Over.
 • Hvis emnelisten er for lang, så bed deltagerne prioritere emnerne.
 • Sammensæt dagsorden og aftal tidsrammen for hvert emne.

Hvis du er til huskeord/remser kan følgende måske være et hjælpende huskeord til et møde uden dagsorden:

FUDAD – Formål, Udbytte, Dagsorden, Ansvarlig, Deadline. Hvad er formålet med mødet, hvad er udbyttet, hvad er vores dagsorden, hvem er ansvarlig for opfølgning og hvornår skal det være færdigt.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.