INFORMATIONSSIKKERHED

GDPR Persondata­forordningen

Gennemsigtighed, sund fornuft og beskyttelse af persondata

Persondata­forordningen – helt nede på jorden

Er du træt af at blive informeret om HVAD du skal huske at få lavet i forbindelse med EU’s nye persondataforordning? (GDPR) – Når det du ønsker er hjælp til at få udført opgaverne?

Vi hjælper jer med at gennemsøge alle jeres processer for personhenførbare data og hjælper jer med udarbejdelsen af dokumentation for at I kan leve op til kravene i persondataforordningen. Vi tager udgangspunkt i hvordan I allerede arbejder i virksomheden og får i stort omfang implementeret processerne i jeres eksisterende forretningsgange.

Vipindi hjælper med

  • Kortlægning af systemer/arkiver og persondata
  • Opdeling af datatyper – almindelige og personfølsomme
  • Risikovurdering og analyse
  • Udarbejdelse af den lovpligtige interne fortegnelse
  • Overblik over databehandlere og databehandleraftaler
  • Politikker og relevante tekster
  • Oplæg til sikkerhedspolitik – og evt. handleplan til it-leverandør

Kort sagt, når vi er færdige, står din virksomhed med den nødvendige dokumentation, der viser hvordan i arbejder med efterlevelse af kravene til beskyttelse af persondata.

Konkret betyder det, at:

Vi faciliterer den praktiske implementering, rådgiver om tilpasning af arbejdesgange og procedurer. Skaber overblik over databehandleraftaler og årlige tilsyn med databehandlere.

Periodisk, kvartalsvis eller halvårligt laver interne tilsyn og udarbejder rapport til ledelsen.

Nyttige links vedr. GDPR

Datatilsynet – generelt om datasikkerhed
Privacykompasset – test om din virksomhed er klar
Fem gode punkter, fra Dansk Standard
Selve forordningen

Det siger vores kunder

Uformelt, konstruktivt og produktivt

GDPR blev brudt ned i overskuelige etaper, som blev afviklet med de relevante personer i organisationen, og før vi så os om, krævede vedligeholdet kun mindre indsatser rundt om i organisationen.

Jens Bech Madsen,
IT-Chef, SHAPING NEW TOMORROW

Brian Reinhold Jensen er vores GDPR-konsulent. han faciliterer vore GDPR kurser, workshops og konsulentopgaver.

Brian har arbejdet med persondataforordningen siden slutningen af 2015 og gennemført kurser i emnet siden juni 2016 – krydret med 18 års erfaring i arbejdet med it-sikkerhed.

Brian er desuden DPO (Databeskyttelsesrådgiver, ISO 27001 Auditor og godkendt rådgiver på Lexoforms-platformen).