fbpx

Persondataforordningen – helt nede på jorden

Er du træt af at blive informeret om HVAD du skal huske at få lavet i forbindelse med EU’s nye persondataforordning? (GDPR) – Når det du ønsker er hjælp til at få udført opgaverne?

Hjælp til at implementere GDPR

Vi hjælper jer med at gennemsøge alle jeres processer for personhenførbare data og hjælper jer med udarbejdelsen af dokumentation for at I kan leve op til kravene i persondataforordningen.
Vi tager udgangspunkt i hvordan I allerede arbejder i virksomheden og får i stort omfang implementeret processerne i jeres eksisterende forretningsgange.

 

 • Kortlægning af systemer/arkiver og persondata
 • Opdeling af datatyper – almindelige og personfølsomme
 • Risikovurdering og analyse
 • Udarbejdelse af den lovpligtige interne fortegnelse
 • Overblik over databehandlere og databehandleraftaler
 • Politikker og relevante tekster
 • Oplæg til sikkerhedspolitik – og evt. handleplan til it-leverandør
Kort sagt, når vi er færdige, står din virksomhed med den nødvendige dokumentation, der viser hvordan i arbejder med efterlevelse af kravene til beskyttelse af persondata.

Ekstern DPO – Databeskyttelsesrådgiver

Det er ikke alle virksomheder der skal have en DPO, men mange vælger alligevel at få tilknyttet de kompetencer og den viden der ligger i funktionen.
Vi tilbyder at være ekstern DPO i tilfælde, hvor en virksomhed, organisation eller myndighed ikke udnævner en ansat.

Som ekstern DPO er vores opgaver at:

 • hjælpe den dataansvarlige med at overholde reglerne i GDPR
 • hjælpe med implementere ændringer i lovgivningen
 • være kontakt til Datatilsynet
 • håndtere henvendelser fra virksomhedens registrerede
 • rådgive ledelse og medarbejdere omkring forpligtelser og opgaver i forbindelse med GDPR
 • rådgivning om risici og konsekvensanalyser
 • bistå ved risikovurderinger og årlige tilsyn

Vi tilbyder DPO-servicen på abonnementsbasis, dvs. som en fast månedlig pris – så udgifterne er kendte.

Konkret betyder det, at:

Vi faciliterer den praktiske implementering, rådgiver om tilpasning af arbejdesgange og procedurer. Skaber overblik over databehandleraftaler og årlige tilsyn med databehandlere.

Periodisk, kvartalsvis eller halvårligt laver interne tilsyn og udarbejder rapport til ledelsen.

Brian Reinhold Jensen er vores GDPR-konsulent, han faciliterer vore GDPR kurser, workshops og konsulentopgaver.
Brian har arbejdet med persondataforordningen siden slutningen af 2015 og gennemført kurser i emnet siden juni 2016 – krydret med 18 års erfaring i arbejdet med it-sikkerhed.
DPO (Databeskyttelsesrådgiver) og ISO 27001 Auditor
Godkendt rådgiver i Lexoforms på områderne Databeskyttelsesrådgivning, IT Sikkerhedsrådgiving og generel rådgivning indenfor persondata og persondataforordningen.

Brian Reinhold Jensen

Vil du læse mere om persondataforordning og GDPR, så er der et godt nyhedsbrev her: