Nærvær på møderne

Du bliver aldrig lige så interessant, som en mobiltelefon der ringer.

Der findes ikke noget mere trættende en møder, hvor du føler, du spilder tiden, og ofte hænger det sammen med nærværet. Bruger deltagerne tiden koncentreret på mødet, eller har alle gang i alt mulig andet?

Telefoner tager på et splitsekund fokus og fjerner nærværet, hvis deltagerne sidder og kigger efter mails eller tjekker opkald. Derfor bør telefoner ikke være med på møder, medmindre det er meget vigtigt.

Computere og IPads skaber også uro i lokalet, men har selvfølgelig sine fordele ift. notater og referatskrivning. Som udgangspunkt giver det mere fokuserede og dynamiske møder, hvis ikke deltagerne sidder bag en skærm eller har fokus på IPad’en.

Større præsentationer på PowerPoint skal også bruges med varsomhed. De ender nemt som monologer, med alles øjne rettet mod skærmen. Vær opmærksom på at tilskynde til dialog og bruge tiden på de vigtige diskussioner og beslutninger, I skal træffe.

Maratonmøder er en anden sikker vej til at fjerne nærværet på møderne. Sørg for, at møderne er så korte som muligt og helst varer under en time. Hvis det ikke kan undgås at holde lange møder, så læg pauser ind i møderne.

 

Tips og tricks

  • Lav spilleregner omkring brug af teknologi på møderne. Er der virkelig brug for at medbringe telefon og computer på møderne?
  • Aftal mobil og mailpauser på længerevarende møder?
  • Send PowerPoint og andre længere præsentationer ud på forhånd.
  • Overvej om din PowerPoint blot er en videreformidling af information, eller det virkelig er nødvendigt at gennemgå den på mødet.
  • Stil spørgsmål og involvér alle undervejs. Det inspirerer deltagerne til deltagelse og skaber nærvær.
  • Vis forståelse og støt deltagerne. Det skaber ejerskab til diskussioner og resultater.