Det du skal vide om vores behandling af dine personoplysninger er at:

 

 • Vipindi ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • du er velkommen til at kontakte Brian Reinhold Jensen – Telefon: 40295813 – Mail: brian@vipindi.dk
 • formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere de aftalte ydelser, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
 • retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er dansk lovgivning eller den indgåede aftale – i form af en kontrakt, ordrebekræftelse eller anden aftale. Er du ikke kunde men udelukkende besøger vores hjemmeside, så tjek vores cookie-politik.
 • personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige personoplysninger og i enkelte tilfælde fortrolige personoplysninger.
 • du efter databeskyttelsesforordningen har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst anmode om at få indsigt i, og tilføje rettelser, de oplysninger vi har registreret om dig.
 • du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger når vores hjemmel ophører, typisk seks måneder efter afslutningen af kunde-/kontraktforholdet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • du har ret til begrænsning af behandling.
 • du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan få udleveret data i et læsbart format ved at kontakte vores dataansvarlige via mail på brian@vipindi.dk
 • du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • du kan klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre hvad vi kan, for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk