Skab værdi for “kunderne” på møderne

Vi vil gøre det, vi er gode til og gøre det endnu bedre og mere.

Vores eksistensberettigelse er, at vi løser vores kerneopgave til gavn for vores kunder. Derfor bør effekten af møderne også kunne mærkes og ses af kunderne uanset om vores kerneydelse er for borgere i en kommune eller vi har kunder, som køber vores produkter. Vores indflydelse og værdi øges og vores kunder vil vælge os, når vi holder det, vi lover.

Hvis et mål om tilfredse kunder skal være mere end bare snak, skal det være en del af vores mødekultur, at vi har fokus på at styrke tilfredsheden hos dem, vi løser vores kerneopgave for.

Tips og tricks

  • Sæt kunderne/borgerne på dagsordenen møderne.
  • Overvej, hvad de punkter, der er på dagsordenen, betyder for jeres kunder/borgere.
  • Udpeg en ”kundeambassadør” på møderne, som har til opgave at bringe kundeperspektivet ind i alle punkter.
  • Overvej, hvor I bruger tiden på jeres møder – er det vigtige ”skal”-opgaver eller knap så vigtige ”kan”-opgaver, der fylder?
  • Vurdér, om der er en sammenhæng mellem den tid, I bruger på punkterne, og punkternes vigtighed.

Vil du selv igang med at arbejde med din rolle som mødeleder, så tag et kig på vores kursus/workshop i effektiv mødeledelse.