Træf gode beslutninger

En beslutning har den fordel, at den kan laves om.

En beslutning er bevægelse og dynamik, mens en manglende beslutning er stilstand. Møder, hvor beslutningerne ikke kan træffes eller bliver diffuse, opleves som frustrerende og ineffektive.

Grundlæggende kan beslutninger deles op i 3 typer:

  • ”Gå i gang”-beslutninger – beslutninger som er ligetil. Der skal bare handles på dem.
  • ”Uddyb”-beslutninger – beslutninger som kræver mere information og uddybning, før der kan handles på dem.
  • ”Afklaring”-beslutninger – beslutninger som er uafklarede, hvor beslutningen drejer sig om at finde en vej mod afklaring.

Vær opmærksom på at komplekse beslutninger kræver tid og skal igennem nedenstående 3 faser, før de er ”modne”.

Forskning peger på, at rationalitet spiller en mindre rolle end følelser, fornemmelser og gamle vaner, når der skal træffes beslutninger, og når beslutningen skal implementeres, betyder rationalitet formodentlig endnu mindre.

Vær bevidst om, at vi er tilbøjelige til at træffe beslutninger, som ikke er forankret i fakta og analyser, men i hvad vi tror og synes.

Tips og tricks

  • Vær bevidste om, hvilken type beslutning, I har med at gøre. Er det en ”gå i gang”, ”uddyb” eller ”afklar” beslutning.
  • Fremskaf fakta – lav en analyse. Der er ingenting, der slår viden, når der skal træffes en god beslutning. Udsæt beslutninger, som ikke er ordentlig belyst.
  • Giv beslutningen kræfter gennem storytelling og visualisering. Det er nemmere at forstå en beslutning, hvis der følger en god historie med, som alle kan forstå.
  • Træf kun beslutninger, hvis nogen er parate til at gennemføre dem, og find altid en tovholder til at gennemføre en beslutning.